DAYDREAM NATION

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Katalogtekst

Julie Lundsteen Boserup
Det sker jævnligt at nogen løfter pegefingeren og advarer mod den hæmningsløse forbrugerkulturs fremmarch overalt i samfundet:
”Pas på – de stakkels mennesker kan snart ikke holde til mere”. Konfronteret med Julie Lundsteen Boserups 5m2 store kollage
Mini Wonderland vil beskueren imidlertid hurtigt få fornemmelsen af, at det er forbrugerkulturen og ikke forbrugerne, der er under pres.
Med udgangspunkt i et katalog over prisvindende huse spørger værket, hvad der helt nøjagtig er, der tilstøder idealerne når de
tilbagelægger ruten fra kulturens kollektive billedbank til et færdigbygget hus? Ved at sætte frugterne af folks bestræbelser under lup,
åbnes en sprække ind til et dunkelt landskab af idiosynkratisk, egenrådig improvisation, der spænder idealerne ud til bristepunktet.
Gennem 10 tegninger af huse monteret i en kollage af havefotografier afdækkes dynamikken i hverdagslivets kaotiske kreativitet.

Rose Eken
Kombinationen af det to- og tredimensionale ligger til grund for Rose Eken´s kunstneriske virke, der bevæger sig i et grænsefelt
mellem tegning, fotografi/multimedie og skulptur/installation. Som udgangspunkt arbejder hun med 'ideen om rum.' ud fra en
interessere for idéen om et 'rum i rummet' og for hvordan man ved brug af meget simple materialer (f.eks. pap og tape) kan
konstruere en illusion om en faktisk virkelighed. Valget af medie, materialer, udførelse etc. er derfor en væsentlig del af det
kunstneriske udtryk. Igennem undersøgelsen af den lukkede, indrammede virkelighed, vi bevæger os i og forholder os til i dagligdagen,
søger Rose Eken at skildre 'den private fantasi' og dermed at identificere vores daglige iscenesættelse.
Musikerens rolle, måden musik influerer os, og drømmen om succes, gav ideen til at danne et fiktivt 'band,': "A Whole Lotta Rosie",
- et 'band', hvor Rose Eken, igennem forskellige medier, forestiller de individuelle karakterer - guitaristen, trommeslageren,
sangeren etc. Ideen opstod efter at hun igennem et halvt år omdannede sit værelse til en 1:1 model - et `muck-up´ øvelokale,
hvor instrumenter, udstyr, vægge etc. var lavet i pap og tape.
Værkerne til udstillingen DAYDREAM NATION tager udgangspunkt i tilblivelsen af denne værelses installation og i det fiktive 'band.'
Udstillingen består af en serie miniature tegninger og malerier (2.5 - 7.5 cm i diameter) der narrativt sætter fokus på dagdrømmen
og den private mise-en-scene, i et forsøg på at indfange og fastholde 'rummet' mellem succes og fiasko - dét øjeblik hvor
iscenesættelsen blotlægges og ´drømmen om´ bliver konfronteret med den faktiske virkelighed.

Læs Pressemeddelelse

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine@kabine.dk
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S

site af lime