SPORT ER KONGE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Katalogtekst af Rose Eken

Kombinationen af det to- og tredimensionelle ligger til grund for mit kunstneriske virke, og jeg bevæger mig i den
forstand i et grænsefelt mellem tegning/maleri, fotografi/multimedie og skulptur/installation. Mit kunstneriske
udgangspunkt er ’ideen om rum’. Igennem undersøgelsen af den lukkede, indrammede virkelighed vi bevæger os
i og forholder os til i dagligdagen, søger jeg at udfordre det iscenesatte og konstruerede univers, som vi bygger
omkring vores person.

Betydningen af hverdagens helt, og behovet for at skabe idoler fascinerer mig – ligesom vores alles ønske om at
projektere et billede af professionalisme og succes til vores omgivelser. Sport og sportens stjerner er et centralt
tema på udstillingen, der er bygget op omkring min ’alternative sportskollektion’. Installationen består af flere
forskellige elementer, bl.a. vil jeg gennem tegninger, kollager og fotografier, iscenesætte mig selv som professionel
idrætshelt i et forsøg på at fange de ’mellemrum’ der opstår når man skævvrider rummet, rekvisitten, personen
– sig selv. Jeg søger derved at bringe publikum ind i et metaforisk grænseland mellem fantasi og virkelighed og at
beskrive ‘rummet’ mellem succes og fiasko – der hvor amatøren/sportsfanens håbefulde aspiration om selv at være
stjernen lever. Det er her modet til at forsøge findes, til at lykkes og derved at vinde. Dog er det også her, hvor
modet til at mislykkedes/tabe og blive en fiasko, udspilles. (Fiasko skal her forstås i relation til ambition og derfor
er forsøget værdifuldt!).

Ved at afsløre de forvridninger og mellemrum, der opstår ved dialogen mellem det ekstraordinære og det almindelige,
søger jeg at udfordre det nøje konstruerede univers vi bygger omkring os selv og hinanden, for derved at provokere
ubevidste lag hos beskueren, og konfrontere mit publikum med deres egen aspiration og forhold til de ’rum’ de
færdes i til daglig.

Læs pressemeddelelse

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine@kabine.dk
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S

site af lime