Pressemeddelelse februar 2006

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kabine præsenterer:

3/3 -25/3 2006
35 COWS
Lasse Lau

Fernisering fredag 3/3 2006 17-21
Åben torsdag-lørdag 14-17

Billedkunstneren Lasse Lau udstiller ”35 COWS” i udstillingsrummet Kabine i marts måned.
Udstillingen er 2. del af den igangværende researchserie Crystal Palace - 1. del: ”Technology of the self”
udstilledes på Whitney Museum of American Art Independent Study Program i 2005.

Lasse Lau griber med udstillingen ”35 COWS” fat i tanken om nationalstaterne der ikke længere er afhængige
af mennesket, men kun fungerer som symbolske spejlinger af denne tid, og at demokratiet derved er bragt,
om ikke til ophør, så ihverttilfælde ud af balance. Lasse Lau har iagttaget dette som et bevidst politisk skift i USA,
forankret i 9/11, hvor staten efterfølgende har formået at gøre kroppen til en undværlig genstand.

Lasse Lau udtaler: ”I vores postindustrielle tidsalder er der en tendens til at devaluere kroppens betydning
i den demokratiske stat. Tidligere var det i autoriteternes interesse, at kroppen skulle vedligeholdes for at
opretholde stabiliteten i produktionen.”

Lasse Lau er delvist bosat i NY og har markeret sig stærkt de seneste år i både ind og udland, han har arbejdet
med urbane strukturer og deres indvirkning på individet. Især marginaliserede grupperinger i samfundet har
været i hans søgelys.

Lasse Lau kigger i sine arbejder både bagud og fremad i en interessant diskussion mellem historiske og sociale
realiteter. Han trækker på retoriske paralleller mellem koldkrigstiden og i dag, og kommer langt ind i samtidens
terrorfrygt og den industri og teknologi, som terror-frygten har ført med sig.

Lasse Lau er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2004, Whitney Museum of American Art Independent Study
Program 2004-2005 og Universitet der Künste i Berlin, Tyskland 2001-2002.

Kabine er rum for et unikt møde mellem de kreative fagområder, som billedkunst, arkitektur, lyd, lys, grafik, design,
installation, fotografi og video. Kabine formidler processer og værker skabt i grænselandet mellem de kunstneriske
fagområder og afspejler hermed hvordan samtidskunsten bevæger sig på tværs af udtryksformer og stilarter.
Bag Kabine står arkitekt MAA Michala Eken og filminstruktør Rie Hougaard.

For yderligere information vedrørende udstillingen kontakt venligst
Michala Eken: 20 81 91 42 eller Rie Hougaard: 27 36 46 12

kabine@kabine.dk

Se også:

www.kabine.dk

www.lasselau.dk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine@kabine.dk
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S

site af lime