tilbage til presse og downloads

Pressemeddelelse juni 2007
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9-24/6 2007
Du er her
Tine Maria Koefoed og Carina Zunino

Fernisering: fredag den 8. juni kl. 17-21

'Du er her' sætter beskueren i stævne som midtpunkt i balancegangen og spændingsfeltet mellem
det individuelle/sociale, det naturskabte / menneskeskabte og det personlige/upersonlige sted.

Udstillingens to meterstore fotografiske værker viser hver deres møde mellem kultur og natur;
et legehus i et træreflekterer en lille ø midt i et stykke spektakulær canadisk natur.
Her mødes det store i det små; børns intimeverden i et legehus, deres ø fjernt fra et voksent
landskab - overfor en lille øs intimitet, placeret midt i det uendelige landskab.

Fra et rødt cirkulært felt på gulvet, en 'du-er-her-prik', stor nok til at en enkelt beskuer kan stå
på den, bliver man som beskuer skiftevis inddraget i de to afbildede verdener, og fordyber sig i
dialogen mellem deres kontraster og paraleller.

Tine Maria Koefoed og Carina Zunino er begge er uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi
i 2001. Begge arbejder med fotografi som kunstnerisk medie, dog på helt forskellige måder:

I Tine Maria Koefoeds arbejde er fotografi det primære medie. I en blanding af iscenesat
dokumentation, udført som en knivskarp afbildning af verden, handler Koefoeds værker om den
private sfære og menneskets møde med det hverdagslige. Hun peger på de skævheder og
forskydninger der opstår i det umiddelbart almindelige.

Hos Carina Zunino ses det fotografiske motiv i en transformeret form. Ved brug af grafiske teknikker,
digital billedbehandling og i kombination med andre materialer bliver fotografi her en del af både
to- og tredimensionelle værker. Zuninos arbejde tager udgangspunkt i observationer og
repræsentationer af naturen, samt idéer om og undersøgelser af vores perception, forestilling og
erindring af oplevelsers virkelighed.

'Du er her' tager afsæt i en fotografisk 'duel', hvor billedkunstnerne har udfordret hinanden gennem
en intens udveksling af fotografiske motiver.

Udstillingen vises i perioden 9. – 23. juni
Åbningstider: torsdag + fredag kl.14 –17, lørdag 12 – 15 eller efter aftale

Kontaktperson: Carina Zunino: tlf: 26350928 / mail: email@carinazunino.dk*

Invitation
Pressefoto - Carina Zunino
Pressefoto - Tine Maria Kofoed

site af lime