Pressemeddelelse april 2005

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kabine, Islands Brygges multifunktionelle kunstplatform præsenterer:

7/5 ’05 – 28/5 ’05
UNMANNED FUTURE Karen Land Hansen

Fernisering fredag d. 6. maj ’05 kl. 17-21

Fremtiden bliver ubemandet. Dens teknologiske muligheder er både skræmmende og fascinerende.
Computerstyrede og ubemandede militærfly udfører militære operationer, og mennesket drømmer om
at læne sig tilbage og lade teknologien styre. Men er drømmen utopi eller mareridt?

Det spørgsmål stiller billedkunstneren Karen Land Hansen med udstillingen UNMANNED FUTURE # 1
i udstillingsrummet Kabine, Reykjaviksgade 4, Islands Brygge, 2300 København S. fra d. 7. maj – 28. maj ’05.

Fremtidens teknologiske muligheder er både skræmmende og fascinerende. Karen Land Hansen har drømt sig bort til
fremtiden og viser på udstillingen en serie værker i form af tegning og skulptur af helt eller delvist mennesketomme
landskaber, samt andre tegninger, hvis motiver er baseret på bøger om militærtaktik og militærteknologi. bl.a. udstiller
hun bogen ”The Little Book of Air Combat Tactics”.

Det amerikanske og israelske militær eksperimenterer med at lave ubemandede militærfly, Unmanned Aerial Vehicles,
som styres af operatører fra landjorden. Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Rusland er også i gang.
Det danske forsvar indførte i 2002 en serie ubemandede militærfly af typen ”Tårnfalke”, som primært bruges af militær
og efterretningstjenesten, men også civilt til f.eks. miljøovervågning og redningsarbejde.

Fremtiden forekommer uvirkelig, både som en drøm og et mareridt. En drøm, hvor et tryk på en knap imødekommer
menneskets mindste ønsker, og et mareridt, hvor trykket afføder en ny verdenskrig.
Karen Land Hansen: ”Det jeg finder tankevækkende er at i fremtiden vil ikke bare civile borgere opleve militæroperationer
på afstand, transmitteret via fjernsyn – også de direkte implicerede militære fagfolk vil i stigende grad kunne gennemføre
krigsaktionerne ved fjernstyring.”

Udstillingen er den første visning af værker fra ”Unmanned Future”-projektet, hvor kunstneren i forskellige former
og medier arbejder med dette tema.

Karen Land Hansen er født i 1973 og er MA Fine Art Sculpture fra Royal College of Art, London.
Hun har en række separat- og gruppeudstillinger bag sig, primært i København og London.

Med venlig hilsen

Kabine

For yderligere information vedrørende udstillingen kontakt venligst Kabine:

Michala Eken tlf: 20 81 91 42 me@kabine.dk
Rie Hougaard tlf: 27 36 46 12 rie@kabine.dk

Se også: www.kabine.dk

Kabine er rum for et unikt møde mellem de kreative fagområder, som billedkunst, arkitektur, lyd, lys, grafik, design,
installation og film/video. Kabine lægger vægt på at promovere, skabe opmærksomhed omkring og være vindue for yngre
danske samtidskunstnere. Kabine formidler processer og værker skabt i grænselandet mellem de kunstneriske fagområder
og afspejler hvordan samtidskunsten bevæger sig på tværs af udtryksformer og stilarter.
Bag Kabine står arkitekt MAA Michala Eken og filminstruktør Rie Hougaard.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine@kabine.dk
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S

site af lime