Pressemeddelelse April 2006

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28/4-20/5 2006
doubletake
Peter Frimand

foto: Peter Frimand

Kabine præsenterer ’doubletake’ - en installation af Peter Frimand:

Fernisering fredag den 28. april fra 17-21
Åben torsdag-lørdag kl. 14-17 i perioden 28/4-20/5 2006
i udstillingsrummet Kabine, Reykjaviksgade 4, 2300 København S

Værket ’doubletake’, som billedkunstneren Peter Frimand vil vise i Kabines lokale, er en frithængene geometrisk
model – en figur udført i forskellige slags pap. Figuren har seks åbninger, hvori der er installeret monitorer, der
i form af forskellige videosekvenser hver især dokumenterer bestemte dele af modellens indvendige rum.

Umiddelbart blotlægger videosekvenserne figurens sammenhængende gangsystemer, men ved nøjere eftersyn
placerer det filmede via skala, udstrækning og udseende sig dog mellem autencitet og fiktion i forhold til at afbilde
modellens indvendige, fysiske del. Modellens dobbelthed rejser således spørgsmål, der tager udgangspunkt i
betragtninger vedrørende orientering og navigering i et virtuelt rum – et konstrueret iscenesat rum – tilstande der
på mange måder afspejler informations- og nyhedsformidlingen i vores mediekultur.

’doubletake’ knytter sig til lignende projekter, hvor Peter Frimand arbejder med bevidste kopieringer eller
genskabelser af kendte objekter, strukturer eller adfærdsmønstre. Gennem denne appropriering opstiller han
ikke bare en kopi af ting fra vores hverdag men i højere grad en kritisk, mental model der problematiserer de
strukturer tingen repræsenterer på et socialt, politisk og kulturelt plan.

Peter Frimand (1969) er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billed-huggerskole samt Hochschüle für
Bildende Kunst i Hamborg. Han har bl.a. udstillet i Århus Kunstforening af 1847, Charlottenborgs Efterårsudstilling,
Tallinn Kunsthal, Estland, Bornholms Kunstmuseum, Norköbing Kunstmuseum, Sverige, Rovaniemi Kunstmuseum,
Finland, Jyväskylä Kunstmuseum, Finland, Krognoshuset, Lund, Sverige, Kx, Hamburg, Germinations 10, Athen
og Antwerpen.

Udstillingen støttes af Kunstrådet

Kabine viser skiftende udstillinger med bl.a. tegning, skulptur, maleri, installation, multimedie og arkitektur.
Gennem de sidste år har stedet lagt navn til en række forskellige events, koncepter og udstillinger, som ofte har
udtrykt sig i stedsspecifikke værker skabt specielt med henblik på Kabines rum.
Bag Kabine står arkitekt MAA Michala Eken og filminstruktør Rie Hougaard.

Yderligere information og pressefotos kan rekvireres ved henvendelse til:
Michala Eken: 20 81 91 42 eller me@kabine.dk

Se også: www.kabine.dk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine@kabine.dk
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S