Udstillingsrummet på Islands Brygge

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kabine arkiv

2009:

23/1 2009 -15/2 2009
VIOLET SOL Hans E Madsen

Lysstofinstallation af Hans E Madsen i Kabines vindue i Reykjaviksgade 4.

VIOLET SOL er den 4. i en række af rå og farvemættede Lysstofinstallationer, med hvilke Hans E Madsen udfordrer
Kabines rum. Værket kaster sit farvede lys mod gaderummet udenfor. VIOLET SOL er en centralperspektivisk
konstruktion skabt af 12 sammensatte lysstofelementer, der griber fat i udstillingsrummets geometri og tegner en sol
i gul og violet, der som en smuk himmelkonstellation af lysende linier leder blikket ind mod et fjernt forsvindingspunkt.

Flyer

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2008:

12/12 2008 -4/1 2009
KATHARSIS
Katja Bjørn JakobsenVideoinstallation af Katja Bjørn Jakobsen i Kabines vindue i Reykjaviksgade 4.
Værket tændes ved en reception med gløgg fredag den 12. december kl. 15.30-17.30 og kan opleves hver dag
frem til den 4. januar 2009 24 timer i døgnet.
Alle er velkomne!


Katharsis er et 2 min. langt videoloop som viser kvindemund, der råber FUCK YOU – munden begynder at skumme
over – en børste renser hårdhændet tunge og tænder mens det skummer. Munden spules ren - hvorefter munden
igen begynder at råbe FUCK YOU. Eller måske er forløbet: en mund skummer over, en børste renser den hårdhændet,
munden spules, munden råber FUCK YOU.

Renselse er, i alle samfund, på forskellig vis af betydning. Det være sig religiøst, moralsk, politisk. Vi renser ud i
hjemmene, i psyken, i livet, og forsøger i allerhøjeste grad at rense ud i samfundet.
Der er en dualitet i enhver renselse, som både kan være frigørende og undertrykkende.

Katja Bjørn Jakobsen
er dansk billedkunstner og bor og arbejder i Århus i Danmark.
Hun er uddannet cand. mag i kunsthistorie i 1999. Ved siden af sin kunstneriske praksis er Katja Bjørn Jakobsen
medlem af udstillingsgruppen for Udstillingsstedet Spanien 19C i Århus.
I de seneste par år har Katja Bjørn Jakobsens arbejde koncentreret sig om video og object trouvés, som hun
bearbejder til videoskulpturer. I et krydsfelt mellem skulpturens sanselige fysik og videoens fortælling, skaber
Katja Bjørn Jakobsen et æstetisk rum, hvor hun udforsker grænserne for overskridelse af intimsfærer, både for
kunstneren og beskueren. Det, der forekommer dagligdags og uskyldigt, viser i dette rum sin ubehagelige bagside.

Flyer

23/8 -7/9 2008
LYSRELIEF Den orange skala

Lysstofinstallation af Hans E Madsen skabt specielt til Kabines rum.

Et relief af arbejdslamper; en polychrom, varmt lysende neon-struktur, der spænder fra væg til væg som et bredt
lysbanner og sender sit lyssignal mod gadeplanet udenfor.

Flyer

Link: kopenhagen contemporary

15–17/2 2008
Supermarket 2008

Supermarket 2008 er en international kunstnerdrevet kunstmesse i Stockholm og fungerer som et dynamisk
mødested og ramme for interessante diskussioner og nye samarbejder.

Kabine præsenterede værker af:

Se meget, meget mere på Supermarkets officielle hjemmeside her!

Pressemeddelelse fra Supermarket

19/1 '08– 9/2 '08
THE BRUTE CHOIR Sian Kristoffersen

Sian Kristoffersen iscenesætter følelsesmæssige ekstremer og absurditeter. Hun sætter beskueren i stævne i et
til tider grotesk, men samtidig feminint og poetisk rum og indkredser forfængelig- og forgængeligheds
problematikker og de forførende men til tider destruktive konsekvenser af begær og idealisering. Hendes værker
åbner op for et blik på de konflikter der opstår mellem omverdenen og den enkeltes forsøg på udlevelse og
samtidige opretholdelse af den intime privatsfære og peger ud på den til stadighed mere aggressive konsumering
af produkter, idoler og identiteter.

Med 'The Brute Choir' udsynger Sian Kristoffersen en parodieret men inderlig klagesang over den tragiske
dobbelthed der findes i den intense betragtning især kvinder udsættes for, og iscenesætter et dekadent mausolæum
over nogle af tidens tragiske kvindeskæbner.

Se interview med Sian Kristoffersen på kopenhagen.dk her

Pressemeddelelse (pdf)
Pressemeddelelse (htm)

Pressefoto
Flyer/Invitation

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2007:

8/12 '07 – 6/1 '08
GLÖGG & FEDT Hans E Madsen

Decemberudstilling: Kabine har for tredie år i træk inviteret Hans E Madsen til at oplyse julemåneden med en lysinstallation
i Kabines udstillingsrum på Islands Brygge i december. Hvor de seneste to års decemberudstillinger har udtrykt sig som statiske
og monochrome neonlysinstallationer er mediet i år et ganske andet:

’Glögg & Fedt’ er en foranderlig overheadprojektion. Lyset projiceres gennem en skål med glögg og fedt og materialiserer
sig på væggen, som et levende og nærmest psykedelisk lysbillede i konstant bevægelse.
Værket kan ses som en kommentar til forbrugerjulen.

Flyer/Invitation

Omtale fra IByen

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8/11 '07 – 1/12 '07
KNUT WIRD IMMER NOCH BISSIGER! Kim T. Grønborg

’KNUT WIRD IMMER NOCH BISSIGER!’ præsenterer beskueren for en kæmpe, hvid smelteplast-installation
– en skulptur, som udforsker ydre form.

Inspireret af vacuumindpakning, hvor man krymper plastik omkring ting er installationen en undersøgelse af
styrede tilfældigheder, hvor den indre konstruktion kommer til at diktere den udvendige form, uden at det helt
kan forudsiges, hvordan formen materialiserer sig.

Udstillingen låner sin titel fra en tysk spiseseddel. Historien om den forældreløse isbjørneunge Knut har gennem
2007 været det største scoop i de tyske medier og har betydet en markant forøgning af besøgstallet i Zoo Berlin.

Værket, som skal ses udefra, kan opleves 24 timer i døgnet fra Kabines vindue i Reykjaviksgade 4
frem til den 1. december. Installationen, som er skabt specielt til Kabines rum, er en stor, uhåndgribelig, hvid,
lysende form, som fylder det meste af udstillingsrummet. Som isbjørneungen Knut fra Berlins Zoo vil denne
store knold være på ’evigt’ udstillingsdisplay.

kopenhagen.dk/billedreportage

Kim T. Grønborg (f. 1959) er billedkunstner og musiker. Han arbejder med ruminstallationer, maleri, foto, skulptur,
scenografi + video & lyd. Han er stifter af og medarrangør på udstillingsstedet Spanien19C i Århus og medstifter
af kunstnergruppen Solkorset i 1986 sammen med bl.a Hans E. Madsen. Kim T. Grønborg har en lang række
udstillinger bag sig og er sammen med T.S. Høeg fortiden udstillingsaktuel med ruminstallationen ’Kakophonia’,
som kan opleves i Spinderihallerne i Vejle.

Pressemeddelelse (pdf)
Pressefoto
Flyer/Invitation

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21-23/9 2007
alt_cph
den alternative kunstmesse på Fabrikken for Kunst og Design

Kabine præsenterede: Julie L. Boserup, Mikkel Niemann og Rose Eken

Nye Kabinetryk Publikationer: messekatalog og IDIOT 21 #1+2

Live Musik med Oliver Hoiness, Nils Gröndahl og Gustaf Ljunggren

se meget mere om messen på www.altcph.dk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9-24/6 2007
Du er her
Tine Maria Koefoed og Carina Zunino

'Du er her' sætter beskueren i stævne som midtpunkt i balancegangen og spændingsfeltet mellem det
individuelle/sociale, det naturskabte / menneskeskabte og det personlige/upersonlige sted.

Udstillingens to meterstore fotografiske værker viser hver deres møde mellem kultur og natur; et legehus i et
træ reflekterer en lille ø midt i et stykke spektakulær canadisk natur. Her mødes det store i det små; børns intime
verden i et legehus, deres ø fjernt fra et voksent landskab - overfor en lille øs intimitet, placeret midt i det
uendelige landskab.

Fra et rødt cirkulært felt på gulvet, en 'du-er-her-prik', stor nok til at en enkelt beskuer kan stå på den, bliver
man som beskuer skiftevis inddraget i de to afbildede verdener, og fordyber sig i dialogen mellem deres kontraster
og paraleller.

Tine Maria Koefoed og Carina Zunino er begge er uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi i 2001.
Begge arbejder med fotografi som kunstnerisk medie, dog på helt forskellige måder:

I Tine Maria Koefoeds arbejde er fotografi det primære medie. I en blanding af iscenesat dokumentation, udført
som en knivskarp afbildning af verden, handler Koefoeds værker om den private sfære og menneskets møde med
det hverdagslige. Hun peger på de skævheder og forskydninger der opstår i det umiddelbart almindelige.

Hos Carina Zunino ses det fotografiske motiv i en transformeret form. Ved brug af grafiske teknikker, digital
billedbehandling og i kombination med andre materialer bliver fotografi her en del af både to- og tredimensionelle
værker. Zuninos arbejde tager udgangspunkt i observationer og repræsentationer af naturen, samt idéer om og
undersøgelser af vores perception, forestilling og erindring af oplevelsers virkelighed.

'Du er her' tager afsæt i en fotografisk 'duel', hvor billedkunstnerne har udfordret hinanden gennem en intens
udveksling af fotografiske motiver.

Presse
Invitation
Pressefoto - Carina Zunino
Pressefoto - Tine Maria Koefoed

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13/4 - 27/4 2007

Cours du soir TOM HUMPHREYS

Projektgruppen MiRo har glæden at præsentere separatudstillingen 'Cours du soir' med den engelske
billedkunstner Tom Humphreys.

Udstillingstitlen 'Cours du soir' er en reference eller 'Homage' til Jacques Tatis film 'Cours du soir', (1967) i
hvilken Tati underviser en gruppe ivrige, men ikke ret talentfulde skuespillerstuderende i kunsten at portrættere
forskellige menneskelige karaktertræk. Filmen blev i sin tid betragtet som Tatis mindst succesfulde.

Tom Humphreys vil til udstillingen i Kabine skabe en arkitektonisk struktur af sammensatte dekorative flamingo
paneler og en serie fotogrammer fremstillet af udstillingskataloget The Olympias of Art – en udstilling, afholdt
under Olympiaden i Seoul i 1988. Humphreys sammenblander ornamentering, abstrakte billeder og selvgjorte
objekter. Hans værker tager ofte udgangspunkt i allerede eksisterende objekter, redskaber eller halvfabrikata,
som bærer en kulturel eller social betydning. Gennem sin anderledes tilgangsvinkel og legende måde at bruge
materialet, sætter han spørgsmålstegn ved æstetiske konventioner, og giver derved værkerne en humoristisk
og skæv dimension.Fokus flyttes således fra objekternes oprindelige mening og et mere komplekst kunstnerisk
udsagn fremkommer. Selv siger Tom Humphreys om sit arbejde 'It evaluates and appraises, as if it were an act of
determining worth and value.'

Støttet af British Council og Ørbæk Bryggeri

Invitation
Pressemeddelelse(pdf)
Pressebillede

Se også www.flaca.co.uk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2006:

1/12 2006-6/1 2007
Decemberudstilling Hans E Madsen

Foto:Hans E. Madsen 2006

Se billedreportage her!

Igen i år indtog lyset Kabines udstillingsrum med en fortættet og rå lysinstallation af billedkunstneren
Hans E Madsen. En indskudt etage - et nyt gulv i niveau med gadeplanet udenfor – skabte et lavt
sammenpresset, nærmest klaustrofobisk rum, hvorfra installationen kastede farvet neonlys ud i gaderummet.

Installationen lyste 24 timer i døgnet i
Kabines vindue i Reykjaviksgade fra fredag den 1. december 2006 og frem til Hellig Tre Kongers Aften – lørdag
den 6. januar 2007.

Pressemeddelelse
Flyer


Links:

Hans E Madsen

3/11-25/11
Outside Decor Maria Hornshøj

Maria Hornshøj tager udgangspunkt i de former, der er så inkorporerede i hverdagen, at de næsten bliver
usynlige. Hun arbejder med hverdagens funktionelle objekter og spiller på forandringen af det velkendte.
I 'Outside Decor' omformer hun det genkendelige til objekter i en rumlig installation - de geometriske
former fra vej- og trafikskilte sættes i en anden kontekst, som helt nye objekter, der med spejlinger, lys og
farver inddrager rummet og beskueren og flytter på opfattelsen af formernes ydre afgrænsning.

Maria Hornshøj (1974) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003, og har bl.a. udstillet
på Charlottenborg, Den Frie og Århus Kunstbygning. Hun har også udstillinger i Berlin, Helsinki og
Kaliningrad bag sig.

Udstillingen er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg.

'...en eksklusiv, fin og intelligent udstilling...Hornshøj giver os et nyt syn
på velkendte objekter og forvandler dem til sanselig og delikat kunst.'
Anne Rumland / Bryggebladet

*** Tre stjerner den 16. november 2006

Astrid La Cour / Berlingske Tidende

Læs interview m. Maria Hornshøj
Pressemeddelelse (htm)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7/10-21/10 2006
Gal_Royal Digital Versatile

'Digital versatile' - en interaktiv udstilling med grafiker og animator Gal_Royal.
På udstillingen var animerede elementer og digitale figurer taget ud af deres medie og gjort fysiske, klar til
interaktion med beskueren. Med lige dele undren og humor afsøgte Gal_Royal, hvordan den digitale
kunst kan udtrykkes fysisk. Computerens 'drag and drop' funktion blev oversat til figurer, flytbare ved
hjælp af velcro og magneter, og beskueren kunne således forandre værkerne.
Gal_Royal har tidligere gået den anden vej ved at adoptere den fysiske verden i form af broderi og fået dette
til at indgå i et animeret værk, en broderet tegnefilm.

Gal_Royal beskæftiger sig med at oversætte medier og se på deres muligheder i digitale jamsessions mellem
kunstnere og animatorer. Udover dette vil den opmærksomme kunne finde Gal_Royal i gaderummet, hvor
figurer og små fortællinger af kunstneren findes.

Flyer

8/9-23/9 2006
Friday for Seven Days Tom Woolner

Interiør. Måneskin.
I forgrunden ses en sammenfalden mur.
I baggrunden glimter pejsens gløder.
Centralt placeret står et træ, hvor i vores hovedperson sidder.

Tom Woolner (1979) er uddannet fra Royal College of Art, London i 2003 og har en række udstilinger i bl.a.
Storbritanien, Tyskland og Japan bag sig.

Kurateret af MiRo.

Udstillingen støttes af Kunstrådets Internationale Billedkunstråd

Tom Woolner Pressemeddelelse (Pdf)
Tom Woolner Pressemeddelelse (Html)
Tom Woolner Pressebillede (JPG)
Invitation

Links:
Tom Woolner

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18/8 - 2/9 2006
Mellemøsten og ung dansk arkitektur


Arkitektoniske studier og rumlige undersøgelser af:

Metin Aydin, Lisbeth Madsen, Lotte Nørregaard Petersen, Mikkel Heje Pedersen,
Signe Bang Sørensen, Chila Yunai, 2+1


Mange yngre danske arkitekter arbejder i disse år med mellemøstligt inspirerede rum.
Med udstillingen ’Mellemøsten og ung dansk arkitektur skabes øget opmærksomhed
omkring denne tendens.

Bag udstillingen stod projektgruppen StadtFlur, hvis projekter altid har det offentlige
byrum som fokus.

Udstilling og publikation er støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968,
Politikenfonden og Bergiafonden.

flyer (jpg)
StadtFlur

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

25/7 - 13/8 2006
FLOW SHOW

Jeanette Land Schou: Fish Baroque Berit Basten: Swimmer Marianne Jørgensen: Sy Video

Århus: Jan Falk Borup, Marianne Jørgensen, Dagmar Krøyer, Sonja Strange, Sixten Therkildsen og Joaquin Zaragoza.
København: Berit Basten, Lennard Grahn, Sophie Hjerl, Francois Top, Jeanette Land Schou og Theis Wendt.

I perioden den 25. juli til den 13. august lagde Kabine vindue til ’sommerbioen’, Flow Show - en videoudstilling,
med værker af 12 videokunstnere fra henholdsvis Århus og København.
Hver aften, mellem kl. 22:00 og 02:00, vises et nyt videoværk i Kabines vindue i Reykjaviksgade 4
på Islands Brygge. Flow Show blev kurateret af Jan Falk Borup, Henriette C. Hansen og Jeanette Land Schou.

Jeanette Land Schou

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

28/4 - 20/5 2006
DOUBLETAKE
Peter Frimand

modelfoto: Peter Frimand

Værket ’doubletake’, som billedkunstneren Peter Frimand viser i Kabines lokale, er en frithængene geometrisk
model – en figur udført i forskellige slags pap. Figuren har seks åbninger, hvori der er installeret monitorer, der
i form af forskellige videosekvenser hver især dokumenterer bestemte dele af modellens indvendige rum.

Umiddelbart blotlægger videosekvenserne figurens sammenhængende gangsystemer, men ved nøjere eftersyn
placerer det filmede via skala, udstrækning og udseende sig dog mellem autencitet og fiktion i forhold til at afbilde
modellens indvendige, fysiske del. Modellens dobbelthed rejser således spørgsmål, der tager udgangspunkt i
betragtninger vedrørende orientering og navigering i et virtuelt rum – et konstrueret iscenesat rum – tilstande der
på mange måder afspejler informations- og nyhedsformidlingen i vores mediekultur.

’doubletake’ knytter sig til lignende projekter, hvor Peter Frimand arbejder med bevidste kopieringer eller
genskabelser af kendte objekter, strukturer eller adfærdsmønstre. Gennem denne appropriering opstiller han ikke
bare en kopi af ting fra vores hverdag men i højere grad en kritisk, mental model der problematiserer de strukturer
tingen repræsenterer på et socialt, politisk og kulturelt plan.

Peter Frimand er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedhuggerskole samt Hochschüle für Bildende Kunst,
Hamborg og har en række udstillinger bag sig både inden- og udenfor Danmark.

Støttet af Kunstrådet

Se pressematerialet her
Peter Frimand

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3/3 - 25/3 2006
35 COWS
Crystal Palace #2 - Lasse Lau

Separatudstilling med billedkunstneren Lasse Lau, hvor historiske og sociale realiteter blev sat op mod en
æstetisering af amerikanske katastrofe artikler.

Lasse Lau kigger i sine arbejder både bagud og fremad i en interessant diskussion mellem historiske og sociale
realiteter. Han trækker på retoriske paralleller mellem koldkrigstiden og i dag, og kommer langt ind i samtidens
terrorfrygt og den industri og teknologi, som terrorfrygten har ført med sig.

Lasse Lau, der delvist er bosat i NY, har markeret sig stærkt de seneste år i både ind og udland, han har arbejdet
med urbane strukturer og deres indvirkning på individet. Især marginaliserede grupperinger i samfundet har
været i hans søgelys.

Lasse Lau
Se pressematerialet her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3/2 - 18/2 2006
ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR
Fotografi & video
Jørn Zoëga, Marie Reynolds og Stine Marie Eriksen

Med udgangspunkt i 100 året for Islands Brygge som beboelseskvarter, forholdt billedkunstnerne og fotograferne
Jørn Zoëga
, Marie Reynolds og Stine Eriksen sig kritisk, men nysgerrigt og undrende, til den udvikling bydelen har
undergået fra industrikvarter til investeringsområde og mondænt boligkvarter.

Baggrunden for udstillingen var kunstnernes fælles interesse for de markante fysiske ændringer som har fundet
sted på Islands Brygge med bebyggelsen af havnefronten og yderområderne. Gennem to fotografiske serier og
et videoværk undersøgtes de historier, som kan aflæses i de gamle bygninger, samt de utopier eller dystopier,
som afspejles i de blanke facader på det endnu næsten historieløse nybyggeri.

Udstillingen blev støttet af LO, Københavns Kommune og Kunstrådet
Tak til Islands Brygges Lokalhistoriske Arkiv

Læs hele pressemeddelelsen her
Jørn Zoëga
BRING OUT THE GARBAGE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2005:

9/12 2005 - 6/1 2006
DECEMBERUDSTILLING Hans E Madsen
Lysinstallation

Udstillingsrummet omdannedes i december til en lysende pink Kabine...

I lysinstallationen, skabt specielt til kabine, indtog en sammensat, lysende neon-struktur rummet
- et skulpturelt element, svævende mellem rummets gulv og loft markerede gadeplanet udenfor.
Værket fyldte hele rummet og kunne således kun opleves udefra. Installationen kunne beses gennem kabines udstillingsvindue
i Reykjaviksgade nr. 4. hver dag og aften fra den 9. december og frem til Hellig tre kongers aften – den 6. januar.

Værket blev tændt kl. 17 til den udendørs reception med glögg fredag den 9. december.

Hans E Madsen og arbejder med objekter og rum i stedrelaterede værker både inde- og udendørs.
Hans E Madsens primære interesse er lyset. Det elektriske lys. Ikke kun som simpel, funktionel lyskilde, men som
levende element – en ’væren’ i rummet.

Støttet af Kunstrådet

Link til andre arbejder af Hans E Madsen
Læs hele pressemeddelelsen her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4/11 - 26/11 2005
IMPULS < RESPONS Mads Lundgård
Lydinstallation

Mads Lundgård arbejder med en hybrid mellem gammel og moderne lydteknologi og værkets lydbillede indeholdt
elektrisk støj og fiktive testsignaler. Lytteren mindedes om , at man ikke altid kan kontrollere det man tror er trygge og
forudsigelige omgivelser. Noget fremmed kan altid snige sig ind og forstyrre én og ens velbefindende.
Med lydinstallationen ”IMPULS < RESPONS”, Mads Lundgårds første egentlige separatudstilling, udvidede og opløste han med
simple midler Kabines faktiske akustiske rum.

Tak til Frank Birch Pontoppidan for teknisk assistance!

Se flyer
Pressemeddelelse IMPULS<RESPONS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7/10 - 30/10 2005
KORTLÆGNING Mikkel Niemann

Mikkel Niemanns arbejdsproces har sit omdrejningspunkt i byen, hjemmet, og barndommen.
Erindringen af tidligere valg og handlinger. Mikkel Niemann arbejder med iagttagelser af de steder,
han har været, hvad der førte ham derhen – var det en impuls, eller velovervejet – en nødvendighed?
Stederne danner tråde i erindringen, nogle med større betydning end andre.
For hvert menneske har valg og handlinger affødt forskellige spor.

Læs pressemeddelelse
Interview med Mikkel Niemann på kopenhagen.dk

"...Mikkel Niemanns værker er rå og ekspanderende på deres helt egen måde...Her blæses ruderne ud med
farvelagte megafoner, og alting sker som i drømme." Trine Ross, Politiken

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7/5 ’05 – 28/5 ’05
UNMANNED FUTURE Karen Land Hansen

På udstillingen UNMANNED FUTURE # 1 viste Karen Land Hansen en serie værker i form af tegninger og model,
der er en del af et større projekt og værkproduktion, med udgangspunkt i forestillinger om en fremtidig
utopisk og/eller dystopisk verden.

Udstillingen UNMANNED FUTURE # 1 bestod af tegninger af helt eller delvist mennesketomme landskaber, og akvareller
baseret på faglitteratur om militærtaktik og militærteknologi samlet i bogen ”The Little Book of Air Combat Tactics”.
Titlen referer til et relativt nyt militært forskningsområde, udviklingen af militær UV-teknologi, (Unmanned Vehicles),
og en del af værkerne er baseret på undersøgelser af dette ekstremt specialiserede militære fagområde.

Karen Land Hansens arbejder fokuserer på konflikten mellem det fiktive og det faktuelle. Usynlige strukturer
blotlægges, og publikum indvies i en skjult eller mindre kendt verden, der kan operere på såvel konkret som
historisk eller metaforisk plan.

Karen Land Hansen
Karen Land Hansen på kopenhagen.dk
Masnedø Fort

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8/4 ’05 – 30/4 ’05
DAYDREAM NATION Rose Eken og Julie Lundsteen Boserup

Billedkunstnerne Rose Eken og Julie Lundsteen Boserup udstillede figurative tegninger.
Et fælles tema i deres virke er interessen for den iscenesatte hverdag og de ’mellemrum’ der opstår når man skæv-vrider
rummet, rekvisitten, personen – og når ’drømmen om’ kolliderer med virkelighedens faktiske begrænsninger.
Begge Kunstnere er uddannet i London og har en lang række gruppe- og særudstillinger bag sig.

Støttet af Kunstrådet

Katalog fra Kabinetryk
Katalogtekst

Interview med Julie L. Boserup og Michala Eken
Julie L. Boserup
Interview med Julie Lundsteen Boserup
dandruff

Interview med 'A Whole Lotta Rosie'
Rose Eken
Masnedø Fort

Memphis på flaca
Salon d'Oro
CORK 2005

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18/3 ’05 – 3/4 ’05
I PRIVATEN Henriette C. Hansen

I værkerne undersøgtes rummets fortællinger og de mellemrum der skabes ved iscenesættelse af rummets arkitektur
og hverdagens objekter som engangsklude og toiletbørster.
Med udgangspunkt i arkitekttegningen omformedes grundplaner til biologiske modeller –en systemarkitektonisk
opdagelsesrejse i det private hjem blev kortlagt.

Henriette C. Hansen er uddannet i London og medlem af atelieret OXIN og har deltaget i adskillige gruppeudstillinger
i Berlin, London og København. Udstillingen i Kabine var hendes første egentlige separatudstilling i København.

Henriette C. Hansen på LARMgalleri
Masnedø Fort

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12/2 '05 – 27/2 '05
BRIGHT Fanny Stenberg og Mikkel Marcker

Mikkel Marcker og Fanny Stenberg undersøgte Kabine som udstillingsrum med en stedspecifik installation i
skala 1:1,der bevægede sig i spændingsfeltet mellem møbel, rum, lys og bevægelse – og samtidigt inviterede
gaderummet indenfor.

Arkitekt Mikkel Marcker, har arbejdet med landskabelige installationer i Vollsmose og Nørrebroparken.
Arkitekt og Scenograf Fanny Stenberg, har bl.a. sammen med billedkunstneren Eske Kath udstillet installationen
”My Tsunami” på galleri Mikael Andersen i København.

Se flyer

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7/1 '05 – 06/2 '05
I LOVE SWEDEN Pinligt Selskab

Den legendariske Nørrebro-tegnestue ”Pinligt Selskab” viste udstillingen ”I LOVE SWEDEN!” med grafik,
illustrationer og akvareller. Emil Landgreen, Jan Solheim, Niels Bach og Lars Horneman kastede
følgespot på Sverige og hyldede med pinlig nostalgi den svenske kultur og den troldeagtige svenske natur.

Kabine skrev i pressemeddelelsen: ”Fire bløde danske unge mænd og kunstnere udtrykker med ”I LOVE SWEDEN”
deres kærlighed til Sverige og giver dig nu mulighed for at erhverve et stykke Sverige, som de ser det.
Glem alt om skovmandsskjorter og vejrbidte jægere, de fire kunstnere er mænd fra det nye århundrede,
som ikke er bange for at være pinligt nostalgiske”.

Ferniseringen blev et tilløbsstykke, hvor en stor del af værkerne fandt nye ejermænd.
Kabine sælger postkort med gengivelser af udvalgte værker.

Læs pressemeddelelse

Omtale:
Politiken
Copenhagen Post
Oresund
Where2Go

pinligt selskab
Emil Landgreen
Jan Solheim
Niels Bach

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2004:

29/10 '04 – 14/10 '04
SPORT ER KONGE Rose Eken

Sommerens gæstekunstner Rose Eken viste sin hjemmesyede sportsudstilling ”SPORT ER KONGE!”.
Efter en række sær- og gruppeudstillinger i Danmark, England og Skotland, var udstillingen Rose Ekens første egentlige
særudstilling i Danmark. Her satte hun sport på spidsen gennem en hjemmesyet kollektion af sportens karikerede uniformer
indenfor bl.a. tennis, ishockey og boksning.

Rose Ekens syede sportskostumer er paradokser, der sammenknytter krop og sport
i en iscenesættelse, der giver et resultat anderledes end vi oplever på tv eller i sportshallerne.
I Rose Ekens univers, kan vi alle være konger – for sport er konge!

Katalogtekst
Læs pressemeddelelse
Brian vs Brian

Rose Eken
flaca

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Til Top

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Få Kabines nyhedsbrev tilsendt eller afmeldt ved at sende en mail til: kabine
Kabine - Reykjaviksgade 4 - Islands Brygge - 2300 København S

site af lime